top of page

SELL YOUR PROPERTIES

ฝากขายกับเรา

OUR SERVICES

" บริการทำการตลาดแบบมืออาชีพ เพื่อหาผู้ซื้อตัวจริง อย่างครบวงจร -ฟรี !! "

เราพร้อมที่จะช่วยคุณดำเนินการทุกขั้นตอนในการขาย อสังหาริมทรัพย์ ภายใต้เงื่อนไขที่สร้างความพึงพอใจสูงสุด   

     - ให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ตั้งราคาขายที่เหมาะสม

     - บริการถ่ายภาพอสังหาริมทรัพย์ เพื่อนำมาใช้ลงสื่อโฆษณา
     - บริการทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพื่อให้ ทั้งผู้ขาย - ผู้ซื้อ ไม่เสียโอกาสในการซื้อขาย 
     - บริการนำผู้ซื้อเข้าเยี่ยมชมอสังหาริมทรัพย์ พร้อมทั้งให้ข้อมูล อย่างมืออาชีพ
     - ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อ-ผู้ขาย จนโอนกรรมสิทธิ์

bottom of page